Inschrijving nieuwe patiënt

U kunt zich aanmelden via uw huisarts, medisch specialist of een andere hulpverlener die werkzaam is in de geestelijke gezondheidszorg. U heeft altijd een verwijsbrief nodig.

U kunt contact met ons opnemen voor een afspraak door ons te bellen of gebruik te maken van het aanmeldingsformulier hieronder.

Wachttijd voor een eerste gesprek is ongeveer zes weken!

  Naam en achternaam

  Geboortedatum

  BSN nr.

  Adres

  Postcode en woonplaats

  Telefoonnummer (waar u op te bereiken bent)

  E-mail

  Verzekering

  Polisnr.

  Huisarts

  Adres huisarts

  Ik ga ermee akkoord dat mijn contactgegevens en met mijn toestemming verkregen medische gegevens conform de AVG-Privacy Statement verwerkt zullen worden.