Inschrijving nieuwe patiënt

U kunt zich aanmelden via uw huisarts, medisch specialist of een andere hulpverlener die werkzaam is in de geestelijke gezondheidszorg. U heeft altijd een verwijsbrief nodig.

U kunt contact met ons opnemen voor een afspraak door ons te bellen of gebruik te maken van het aanmeldingsformulier hieronder.

Wachttijd: 10 weken

  Naam en achternaam

  Geboortedatum

  BSN nr.

  Adres

  Postcode en woonplaats

  Telefoonnummer (waar u op te bereiken bent)

  E-mail

  Verzekering

  Polisnr.

  Huisarts

  Adres huisarts

  Ik ga ermee akkoord dat mijn contactgegevens en met mijn toestemming verkregen medische gegevens conform de AVG-Privacy Statement verwerkt zullen worden.