DENGE | Voor wie ?

 Herkent u een van de volgende problemen?
  • Stemmingsstoornissen
  • Angststoornissen
  • Lichte psychotische stoornissen
  • Eetstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Lichte verslavingsproblemen
  • Problemen met uw partner, kind of kinderen?
  • Somatoforme stoornissen
  • Impulscontrole stoornissen

Wij helpen u graag!

Wij verwelkomen zowel patiënten van niet-Nederlandse afkomst als Nederlandse patiënten in onze praktijk. Onze zorg richt zich op volwassenen (18-65 jaar).

Soms verwijzen we u door

Het kan in sommige gevallen voorkomen dat ons aanbod in behandelingen niet aansluit bij wat het beste voor u is. U kunt hierbij denken aan ernstige persoonlijkheidsstoornissen, ernstige vormen van bipolaire stoornissen, crisisgevoeligheid, ernstige vorm van verslavingsproblematiek of zware depressies die moeilijk te behandelen zijn. In dat geval verwijzen we u graag door naar een passende partij. We werken nauw samen met de regionale geestelijke gezondheidszorginstellingen, zodat het doorverwijzen voor u altijd soepel verloopt.

Vergoeding/Verzekering

Met de volgende zorgverzekeraars hebben we een contract: UVIT (waaronder VGZ o.a.), Achmea Zilveren Kruis, Menzis, CZ, Multizorg (waaronder Eno en Salland o.a.), DSW en De Friesland. De contracten betreffen enkel voor Specialistische GGZ-behandelingen (SGGZ). We kunnen dus helaas geen BGGZ-verwijzingen accepteren, deze worden immers niet vergoed door de zorgverzekeraars.

  

Aangezien elk jaar de verzekeringsvoorwaarden en onze betrekkingen met de verzekeraars kunnen wijzigen, verzoeken wij u om uw verzekeraar te raadplegen voor mogelijkheden betreft vergoeden van uw behandeling bij ons. Er moet rekening gehouden worden met wettelijk bepaalde eigen risico. Deze wordt mogelijk bij u in rekening gebracht.