Werkwijze | Klachten

Mocht u desondanks klachten hebben over ons, verwijzen wij u naar onze klachtenreglement welke te zien is op de volgende links:

Klachtenreglement

Aankondiging klachten