Werkwijze | Behandeling

Er zal behandeling/begeleiding aangeboden worden in de vorm van farmacotherapie (medicamenteuze behandeling) en /of psychotherapie (gesprekstherapie). Qua psychotherapie is aanbod variërend, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie (o.a. uitdagen van irrationele gedachten), systeemtherapie (gesprekstherapie waarbij meerdere leden van het gezin of familie betrokken worden) en partnerrelatie therapie, naast inzichtgevende, ventilerende en steunend/structurerende gesprekstherapie. Daarnaast wordt er ook getracht om eHealth toepassingen in te zetten, dit ter ondersteuning van de algehele behandeling, middels o.a. apps en audio/visuele oefeningen. Duur van de behandeling zal afhankelijk zijn van de vorderingen in uw gezondheidstoestand.

Wij werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen van de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg in Nederland (GGZ).

Om de kwaliteit van de zorg verder te versterken werken wij met lokale partners zoals huisartsen, PAAZ-afdelingen,  POH-GGZ-ers en collega’s die werkzaam zijn in de GGZ. Een voorbeeld van deze werkwijze kunt u zien op de volgende link.

Verder zal uw verwijzer, uiteraard met toestemming van u, geïnformeerd worden over uw diagnose, uw behandelbeleid, uw voortgang en over beëindiging/overdragen van uw behandeltraject.