Werkwijze | Evalueren

Zowel voorafgaand aan de behandeling als bij het einde van de behandeling zullen wij met een vragenlijst (OQ45) evalueren hoe het met uw klachten staat. We kunnen zo het beloop en de voortgang van uw behandeling goed in kaart brengen.

Evalueren | Tevredenheidsmeting

“Verder zal er middels de vragenlijst CQI uw tevredenheid en ervaringen over onze werkwijze, praktijkvoering en behandeling in kaart gezet worden. Het streven is om deze zowel tijdens de behandeling als na de behandeling af te nemen. De scores van de CQI die tot nu toe gemeten zijn kunt u via deze link inzien.”