Werkwijze | Vertrouwensrelatie/Privacybeleid

Uit wetenschappelijk onderzoek én ervaring uit de praktijk blijkt dat psychische klachten grotendeels beïnvloed kunnen worden door culturele, religieuze en spirituele factoren. Bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie in de behandeling is kennis van deze factoren van essentieel belang. Bij praktijk Denge besteden we hier dan ook veel aandacht aan.
Verder hoeft u geen zorgen te maken over schending van uw privacy, gezien wij uitgerust zijn met het anonimiteitsplicht als zorgverlener zijnde. Al uw gegevens zullen discreet verwerkt worden. E.e.a. is vastgelegd in onze privacyreglement welke conform AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is opgesteld. Zie hiervoor Privacyreglement Praktijk Denge.

Tevens is er een procedure opgesteld welke als een stappenplan gehanteerd kan worden bij ontstaan van een eventuele datalek. Hier kunt u deze inzien Interne procedure melding datalek

Verder zouden wij u graag willen verwijzen naar uw Patientenrechten.

No-show

Mocht u onverhoopt niet op uw afspraken kunnen verschijnen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven. Als u niet op uw afspraak komt en u laat dit niet tijdig weten, dan is dit een no-show. De regeling is dan dat wij u gaan bellen en bij geen gehoor een waarschuwingsbrief naar u verzenden om binnen 2 weken contact op te nemen. Bij geen gehoor binnen 2 weken wordt uw dossier helaas afgesloten. Verder wordt uw dossier ook afgesloten als u twee keer een no-show heeft.