Werkwijze | Intake

Nadat u zich bij ons heeft aangemeld (met de verwijsbrief van uw arts/specialist/hulpverlener), zullen wij uw gegevens bekijken en contact met u opnemen voor een intakegesprek. Uw persoonlijke situatie is ons uitgangspunt voor een behandeling op maat. Na een gedegen intakeproces stellen wij een behandelvoorstel op. We kijken of u gebaat bent bij medicijnen (farmacotherapie), gesprekstherapie (psychotherapie) of een combinatie van beide.

Aanmelden