Onze werkwijze is vanaf 01-01-2017 vastgelegd in de Kwaliteitsstatuut GGZ. Op verzoek kunt u hierover geïnformeerd worden. Ook heeft u het recht om deze in te zien op ons praktijk

Intake

Lees meer

Behandeling

Lees meer

Evalueren

Lees meer

Vertrouwensrelatie/
Privacybeleid

Lees meer

Klachten

Lees meer

Waarneming

Lees meer

No show

Lees meer